London / Shoreditch / EC2M

Tsuru

201 Bishopsgate, Shoreditch, London, EC2M 3AB

Telephone: 02073771166

Tsuru restaurant & takeaway is serving Japanese, Sushi cuisine.


location on map of Tsuru


Tsuru reviews

Tsuru menu

 • Small Sushi Boxes
 • Large Sushi Boxes
 • Salads
 • Katsu (Chicken Breast)
 • Katsu (Chicken Thight)
 • Katsu (Ground Beef)
 • Katsu (Vegetable Katsu)
 • Katsu (Salmon)
 • Katsu (Scotch Egg)
 • Pork Katsu
 • Ramen
 • Teriyaki Bento
 • Burger
 • Hot Sides
 • Hot Teas
 • Soup

Rate Tsuru